Stremming Onderdendam van 26 september tot 28 oktober

Onderdendam wordt in de periode van 26 september tot 28 oktober gestremd voor doorgaand verkeer, van en naar Bedum. De stremming is een gevolg van wegwerkzaamheden aan de Bedumerweg en de Achterweg in het dorp. Hierdoor is de hoofdbrug in het centrum van Onderdendam niet bereikbaar. Verkeer van en naar Winsum/ Warffum en Middelstum ondervindt geen hinder van de stremming. Qbuzz lijn 61 doet Onderdendam gedurende de stremming niet aan. Reizigers moeten gebruik maken van een pendelbusje tussen Bedum en Onderdendam.

Onderdendam wordt in de periode van 26 september tot 28 oktober gestremd voor doorgaand verkeer, van en naar Bedum. De stremming is een gevolg van wegwerkzaamheden aan de Bedumerweg en de Achterweg in het dorp. Hierdoor is de hoofdbrug in het centrum van Onderdendam niet bereikbaar. Verkeer van en naar Winsum/ Warffum en Middelstum ondervindt geen hinder van de stremming. Qbuzz lijn 61 doet Onderdendam gedurende de stremming niet aan. Reizigers moeten gebruik maken van een pendelbusje tussen Bedum en Onderdendam.

Klinkers

In mei dit jaar werd een grootscheepse herinrichting van Onderdendam afgerond. Onderdeel daarvan was het vervangen van het asfalt van het wegdek van de Bedumerweg en de Achterweg door klinkers. Deze klinkers blijken in de praktijk echter niet te voldoen. Ze scheuren onder het gewicht van het relatief zware verkeer. Ook leidde het gebruik van klinkers tot trillingsoverlast in woningen aan de Bedumerweg.

Streetprint

In overleg met die bewoners en een werkgroep uit het dorp is nu besloten de klinkers te verwijderen. Die worden vervangen door asfalt met een zogenaamde ‘streetprint’. De print, die een klinkerstructuur heeft, krijgt een steenrode kleur. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Bus

Tijdens de stremming doet lijn 61 van Qbuzz het dorp niet aan. Busreizigers van en naar Onderdendam moeten in Bedum (halte Bedumerbos) overstappen.