Stimuleringsregeling SamenZonderAsbest uitgebreid met 100 daken

Met een bijdrage van € 600.000 uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) kan de succesvolle pilot SamenZONderAsbest flink worden uitgebreid. Hierbij werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

Grote belangstelling

De belangstelling van dakeigenaren voor de stimuleringsregeling is groot. In de aanmeldperiode januari-april zijn 182 aanvragen binnengekomen voor 20 beschikbare plaatsen. Eind april is hieruit een top 60 van potentieel geschikte daken samengesteld. De aanmeldingen betreffen vooral asbestdaken op boerderijen, maar ook op bedrijfsgebouwen en woonboerderijen. Ook verschillende lokale energiecoöperaties hebben gereageerd. Zij willen graag gebruikmaken van gesaneerde daken voor het opwekken van duurzame energie, samen met omwonenden.

Dakcheck

Dankzij de NPG-bijdrage is de stimuleringsregeling SamenZONderAsbest weer opengesteld. Er kunnen 100 extra asbestdaken vervangen worden en voorzien van zonnepanelen. Het totaal komt hiermee op 120 zonnedaken. Dakeigenaren kunnen een dakcheck aanvragen, waarmee onderzocht wordt of hun dak geschikt is voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Zo moet de dakconstructie sterk genoeg zijn voor het gewicht van de panelen.
Belangstellenden voor een dakcheck kunnen nog tot 15 november 2019 een aanvraag indienen via de website samenzonderasbest.nl.

De pilot SamenZONderAsbest wordt uitgevoerd door Ecoop in samenwerking met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO Noord).