Stilte voor de storm?

Maandag keren de eerste vakantiegangers weer terug: projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma en projectsecretaresse Kelly Uneken. Boudewijn werkt nog als enige in Veendam, dat wil zeggen als enige vanuit de projectorganisatie. De inrichting van het gebouw is in volle gang.

 

Maandag keren de eerste vakantiegangers weer terug: projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma en projectsecretaresse Kelly Uneken. Boudewijn werkt nog als enige in Veendam, dat wil zeggen als enige vanuit de projectorganisatie. De inrichting van het gebouw is in volle gang.

Deze week lukt het mij voor het eerst om de helft van mijn tijd aan mijn nieuwe klus de Omgevingsvisie te besteden.

Dinsdag voorstel gemaakt voor voortgangsrapportage. Dit voorstel bespreken wij volgende week in de eerste kerngroepvergadering na de vakantie. De voortgangsrapportage is bedoeld voor het Dagelijks Bestuur, dat op 5 september vergadert.

Volgende week zijn de meeste mensen weer terug van vakantie, ook bijna alle kerngroepleden. Het vergadercircuit komt dan weer op gang. Donderdag de agenda en stukken voor de kerngroepvergadering op 13 augustus gemaakt.

Het was nog een rustige week … stilte voor de storm? De komende tweeënhalve maand worden de laatste stukjes van de Omgevingsdienst/RUD-puzzel gelegd. De kerngroepleden en alle andere betrokkenen gaan er vanaf volgende week weer vol (nieuwe) energie tegenaan!