Steun voor bedrijven Healthy Ageing bij aanvraag Europese subsidie

De provincie Groningen wil ervoor zorgen dat midden- en kleinbedrijven (MKB) die zich bezighouden met ontwikkelingen rondom Healthy Ageing (gezond ouder worden) meer aanspraak kunnen maken op Europese subsidieprogramma's. Voor het proefproject stelt de provincie in totaal 100.000 euro beschikbaar. De uitvoering ervan wordt gedaan door de Healthy Ageing Campus in Groningen.

De provincie Groningen wil ervoor zorgen dat midden- en kleinbedrijven (MKB) die zich bezighouden met ontwikkelingen rondom Healthy Ageing (gezond ouder worden) meer aanspraak kunnen maken op Europese subsidieprogramma's. Voor het proefproject stelt de provincie in totaal 100.000 euro beschikbaar. De uitvoering ervan wordt gedaan door de Healthy Ageing Campus in Groningen.

Healthy Ageing Campus

De Healthy Ageing Campus is het platform voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en richt zich op vraagstukken die te maken hebben met het proces van ouder worden. Er wordt onderzoek gedaan op verschillende terreinen: medische technologie, geneesmiddelenontwikkeling en toedieningstechnologie. De Campus heeft een inventarisatie gedaan naar potentiĆ«le projecten van MKB-ondernemers.

Subsidies

Vanaf september 2014 kunnen bedrijven gericht op Healthy Ageing maximaal 10.000 euro subsidie krijgen van de provincie voor ondersteuning bij het indienen van Europese subsidieaanvragen. De provincie subsidieert tot 50 procent van de kosten. De andere helft moet de ondernemer zelf betalen. Met de steun van de provincie wordt de slaagkans voor deze bedrijven om mee te dingen naar Europese subsidies hoger. De subsidies uit Brussel lopen voor bedrijven op tot circa 250.000 euro en voor consortia (verenigingen van bedrijven) op van 1 tot 10 miljoen euro.

Economisch Actieprogramma

Het initiatief van de provincie past goed in het Economisch Actieprogramma, waarin extra aandacht is voor MKB-ondernemers. Verder wordt er ingezet op het rechtstreeks indienen van aanvragen uit Brussel, omdat het budget van het Europees Fonds Regionale Ondersteuning voor het Noorden de komende jaren terugloopt.