Steenmeelproject krijgt 18.000,- euro subsidie

Het proefproject ‘Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar’ ontvangt 18.000,- euro subsidie van de provincie. Steenmeel is fijngemalen (vulkanisch) gesteente en ontstaat als bijproduct uit de mijnbouw. Steenmeel kan als alternatief worden gebruikt voor kunstmest. Het is goedkoper en energievriendelijker te produceren.

Het proefproject ‘Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar’ ontvangt 18.000,- euro subsidie van de provincie. Steenmeel is fijngemalen (vulkanisch) gesteente en ontstaat als bijproduct uit de mijnbouw. Steenmeel kan als alternatief worden gebruikt voor kunstmest. Het is goedkoper en energievriendelijker te produceren.

Eigenschappen

Steenmeel vermindert de afbraak van organische stof in de bodem. Hoe meer organische stoffen in de grond, des te beter worden het grondwater en daarmee voedingsstoffen in de bodem vastgehouden. Periode van droogte hebben zo minder nadelige effecten op de landbouw. Omdat de kans op overbemesting veel kleiner is dan bij kunstmest, hoeft minder vaak bemest te worden. Deze eigenschappen leveren zodoende een bijdrage aan duurzame landbouw in Groningen.

Experiment

Het proefproject, dat loopt van 2013 tot en met 2015, moet de positieve effecten op de bodem en het gewas aantonen en praktijkervaringen opleveren. Het is een samenwerking van verschillende bedrijven, de agenda van de Veenkoloniën (onderdeel van de provincie Groningen) en een akkerbouwer in Musselkanaal.

Klimaatadaptatie

Dit project is een van de dertien projecten uit het Programma Klimaatadaptatie van de provincie Groningen: ‘Groningen op klimaatkoers’. Met deze projecten gaat de provincie Groningen er voor zorgen dat de leefomgeving van de inwoners nog beter bestand is tegen het veranderende klimaat.