Steenmeel maakt bodem Veenkoloniën vitaler

Het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën is maandagmiddag van start gegaan op de boerderij van de familie Schrör in Musselkanaal. Met deze drie jaar durende proef willen de provincies Groningen en Drenthe een stap voorwaarts zetten in de verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën. Het project sluit aan bij de ambities van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën wat onlangs gepresenteerd is door de Agenda voor de Veenkoloniën. De officiële starthandeling werd verricht door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen.

 

Het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën is maandagmiddag van start gegaan op de boerderij van de familie Schrör in Musselkanaal. Met deze drie jaar durende proef willen de provincies Groningen en Drenthe een stap voorwaarts zetten in de verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën. Het project sluit aan bij de ambities van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën wat onlangs gepresenteerd is door de Agenda voor de Veenkoloniën. De officiële starthandeling werd verricht door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen.

Steenmeel in de Veenkoloniën

De bodem in de Veenkoloniën kampt met een laag organisch stofgehalte en is gevoelig voor droogte en stuiven. Met steenmeel worden de voedingsstoffen in de bodem beter verbonden, neemt de uit- en afspoeling af en zal op termijn de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren. De productie van steenmeel is bovendien energievriendelijker dan bij de gangbare landbouwzouten het geval is. Het project in Musselkanaal moet de positieve effecten die wetenschappers verwachten voor bodem en gewassen aantonen en praktijkervaring opleveren.

Landbouw met toekomst

"In het kader van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën zetten we in op een vitale landbouw. Een landbouw die op termijn zonder extra overheidssteun toe kan. Ik ben er van overtuigd dat de landbouw in de Veenkoloniën toekomst heeft", aldus Wiebe van der Ploeg. “Maar dan moeten we wel gaan verduurzamen. Ik hoop dat steenmeel bijdraagt aan een vitalere bodem, want die is nodig om het productieniveau op een hoger peil te brengen."

Steenmeel: een oeroud en bijzonder product

De huidige bemesting zorgt ervoor dat de bodem verzuurt. Bemesting met steenmeel is een serieus antwoord op de afnemende vruchtbaarheid van de bodem. Deze natuurlijke vorm van bodemverbetering wordt al eeuwenlang op kleine schaal toegepast. Steenmeel van vulkanische gesteenten is een goede 'slow release' meststof en heeft zuurbindende waarde. Steenmeel bestaat uit onverweerde vulkanische mineralen die vergelijkbaar zijn met het materiaal waaruit de Nederlandse bodems oorspronkelijk gevormd waren.