Statushouders als vrijwilliger aan de slag bij borg Verhildersum

Landgoed Verhildersum in Leens wil asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) vrijwilligerswerk aanbieden, om zo de integratie van deze groep te stimuleren. Ook de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn bezig met een project om statushouders te helpen bij hun inburgering. De twee projecten krijgen in totaal € 65.000 subsidie van de provincie Groningen.

Landgoed Verhildersum

Er zijn op dit moment zo'n 100 vrijwilligers verbonden aan Verhildersum, die de borg en het landgoed onderhouden, de museumwinkel runnen en tentoonstellingen organiseren. Bij de werving van nieuwe vrijwilligers wil Verhildersum statushouders ook een kans bieden. Vrijwilligerswerk moet de doorstroom naar betaald werk bevorderen en daarnaast het wederzijdse begrip tussen statushouders en de inwoners van Het Hogeland stimuleren. De methodiek wordt ook toegepast bij andere culturele erfgoedinstellingen en bij sportverenigingen, zwembaden en zorgorganisaties. Het project wordt uitgevoerd door de Steunpunten Vrijwilligerswerk Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, Werkplein Ability en de stichting Werk op Maat. Het project krijgt € 40.000 subsidie.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan statushouders helpen tijdens hun integratie- en inburgeringstraject. Daarvoor worden medewerkers geworven, met specifieke kennis van talen en culturele achtergronden. Zij doen een uitgebreide intake bij statushouders, waarna ze kijken wat per persoon nodig is om binnen twee jaar succesvol mee te doen in de samenleving. De gemeenten werken in het project samen met het COA/AZC Delfzijl, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, werkgevers en uitzendbureaus. Aan dit project draagt de provincie € 25.000 bij.