Statenlid Van der Graaf wint eerste provinciale Klare Taal Bokaal

De Klare Taal Bokaal is gewonnen door Statenlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Volgens de jury, bestaande uit jongeren, sprak zij het meest begrijpelijk tijdens de algemene beschouwingen op 24 juni. De Klare Taal Bokaal werd dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een provinciepoliticus. Tweede Kamerleden maakten al jaarlijks kans op de prijs.

De Klare Taal Bokaal is gewonnen door Statenlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Volgens de jury, bestaande uit jongeren, sprak zij het meest begrijpelijk tijdens de algemene beschouwingen op 24 juni. De Klare Taal Bokaal werd dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een provinciepoliticus. Tweede Kamerleden maakten al jaarlijks kans op de prijs.

Lange zinnen

De Provinciale Statenleden werden tijdens de vergadering beoordeeld door de jongeren vanaf de publieke tribune, onder wie leden van het Trendteam (een groep jongeren die meedenkt over provinciale vraagstukken). De jury oordeelde onder andere over het gebruik van lange zinnen, vage praatjes, moeilijke woorden en de interactie van politici met het publiek. Volgens de jongeren hield Van der Graaf een helder betoog, waarbij ze korte zinnen gebruikte, moeilijke begrippen uitlegde en veel interactie had met het publiek

Idee van jongeren

De uitreiking van de Klare Taal Bokaal in Provinciale Staten was een initiatief van de jongeren zelf en is voortgekomen uit het provinciaal jeugddebat, dat vorige jaar oktober plaatsvond. Daar realiseerden zij zich hoe belangrijk het is om je duidelijk uit te drukken tijdens zo'n debat. Voor jongeren zijn de politieke debatten vaak moeilijk te volgen door het ingewikkelde taalgebruik van politici. Samen met de D66-Statenfractie is het idee uitgewerkt om voor het eerst een Klare Taal Bokaal uit te reiken tijdens een Provinciale Statenvergadering.

Algemene beschouwingen

De algemene beschouwingen vinden jaarlijks eind juni plaats en zijn een belangrijk moment voor Provinciale Staten. Tijdens deze vergadering debatteren Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over het beleid van de komende jaren. Dat gebeurt op basis van de voorjaarsnota. De algemene beschouwingen van elke fractie zijn terug te lezen op de deelsite van Provinciale Staten.