Statenleden en bestuurders twaalf provincies bijeen in Groningen voor IPO Jaarcongres

"Na de turfwinning en de gaswinning willen we als Groningen opnieuw graag het stopcontact van Nederland worden. We willen geen verre vriend zijn, maar een goede buur". Met die woorden opende commissaris van de Koning René Paas het IPO Jaarcongres, waarbij Groningen dit jaar de gastprovincie was. Het congres vond grotendeels plaats in de Martinikerk, maar ook op andere locaties in de stad Groningen. Met ruim 500 was er dit jaar sprake van een record aantal aanmeldingen.

Netwerkbijeenkomst

Het congres wordt jaarlijks georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO), een samenwerkingsverband van de twaalf provincies, dat de belangen behartigt in Den Haag en Brussel. De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor Provinciale Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en medewerkers van provincies en wordt ieder jaar in een andere provincie gehouden. Tijdens het IPO Jaarcongres werd tegelijkertijd de Natuurtop gehouden, in BuildinG op de Zernike Campus, een speciale bijeenkomst voor provincies rond het thema natuur.

Lees meer in het weblog van René Paas of bekijk het LiveMagazine van het IPO, voor het verslag van de dag.