Statenfracties bespreken op 27 maart mogelijkheden nieuwe coalitie

Op woensdag 27 maart bespreken de fracties de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie die kan rekenen op de steun van een meerderheid in Provinciale Staten. De bijeenkomst wordt gehouden vanwege het vertrek van Wiebe van der Ploeg als gedeputeerde en begint om 19.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis.

Op woensdag 27 maart bespreken de fracties de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie die kan rekenen op de steun van een meerderheid in Provinciale Staten. De bijeenkomst wordt gehouden vanwege het vertrek van Wiebe van der Ploeg als gedeputeerde en begint om 19.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis.

Nieuwe vierde partij

De fractie van GroenLinks heeft bekendgemaakt geen deel meer uit te kunnen maken van de coalitie. Naar aanleiding hiervan hebben PvdA, VVD en D66 zich beraden. Zij willen samen met een vierde partij een coalitie vormen, waarbij het huidige collegeprogramma het vertrekpunt is. De fractievoorzitters van de drie fracties willen in deze openbare bijeenkomst helder krijgen welke partijen in aanmerking komen om de positie van GroenLinks in te nemen.

De bijeenkomst is openbaar en live via onze website te volgen.