Staten steunen 'natuurakoord' niet en willen opnieuw onderhandelen

Een meerderheid van Provinciale Staten stemt niet in met het 'natuurakkoord' dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) onlangs afsloot met het Rijk. In de overeenkomst staat dat de provincies meer verantwoordelijkheden krijgen voor het beheer van natuur, landschap en landbouw. Provinciale Staten vinden het akkoord onvoldoende en willen opnieuw in onderhandeling.

Een meerderheid van Provinciale Staten stemt niet in met het 'natuurakkoord' dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) onlangs afsloot met het Rijk. In de overeenkomst staat dat de provincies meer verantwoordelijkheden krijgen voor het beheer van natuur, landschap en landbouw. Provinciale Staten vinden het akkoord onvoldoende en willen opnieuw in onderhandeling.

Drie moties

In de vier aangenomen moties hieronder wordt beschreven op welke punten de Provinciale Staten het huidige akkoord onvoldoende vinden.      

 • Motie 1
  Voor deze motie stemden de fracties van PvdA, D66,  GroenLinks, SP, PvdD,  ChristenUnie , Vrij Mandaat.
  Tegen deze motie stemden de fracties van VVD, PVV, CDA.
 • Motie 2
  Voor deze motie stemden de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrij Mandaat, Partij voor de Dieren. 
  Tegen de motie stemden de fracties van SP en PVV.
 • Motie 3
  Voor deze motie stemden de fracties van SP, PvdA, D66, GL, CU, PvdD. Tegen de motie stemden:  VVD, CDA, PVV,  Vrij  Mandaat.
 • Motie 5
  Voor deze motie stemden de fracties van ChristenUnie, PvdA, SP,  D66, PVV,  Groenlinks, Vrij Mandaat , PvdD .
  Tegen de motie stemden VVD, CDA.

Eerder hadden Gedeputeerde Staten al laten weten zich neer te leggen bij het akkoord met het Rijk.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte is opgenomen dat provincies verantwoordelijk worden voor het natuurbeleid in Nederland. Dat is nu vastgelegd in het 'natuurakkoord'. Uiterlijk 24 december 2011 moeten de twaalf provincies aan het kabinet laten weten of zij ermee kunnen instemmen of niet.