Staten bevelen Max van den Berg aan voor tweede termijn

Als het aan Provinciale Staten van Groningen ligt blijft Max van den Berg commissaris van de koning(in). Ze gaan hem bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn. Dit hebben de Staten besloten tijdens hun vergadering op 20 maart 2013.

Als het aan Provinciale Staten van Groningen ligt blijft Max van den Berg commissaris van de koning(in). Ze gaan hem bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn. Dit hebben de Staten besloten tijdens hun vergadering op 20 maart 2013.

Vertrouwenscommissie

Op 1 september 2013 eindigt de huidige ambtsperiode van de commissaris van de Koningin. De vertrouwenscommissie kan nu aan de slag. De verwachting is dat de Staten voor 1 mei een aanbeveling aan de minister sturen, zodat Max van den Berg op 1 september kan worden herbenoemd.