Start werkzaamheden Jukwerderweg en Jan Bronsweg N360

De werkzaamheden aan de N360 bij Appingedam gaan in het weekend van 20 maart van start. De werkzaamheden zouden al in januari beginnen, maar door het winterse weer was dit niet mogelijk. Bij de kruising met de Jan

Bronsweg zijn de rijstroken wel open, maar kan verkeershinder ontstaan.

De werkzaamheden aan de N360 bij Appingedam gaan in het weekend van 20 maart van start. De werkzaamheden zouden al in januari beginnen, maar door het winterse weer was dit niet mogelijk. Bij de kruising met de Jan Bronsweg zijn de rijstroken wel open, maar kan verkeershinder ontstaan. Bij beide kruisingen worden rotondes aangelegd. Eerder werd bij de kruising met de Tjamsweersterweg al een rotonde aangelegd. De kruispunten worden aangepakt omdat daar relatief veel ongelukken gebeuren. Daarnaast is de N360 tijdens de spits dermate druk, dat fietsers, voetgangers en automobilisten moeite hebben om de weg over te steken of op te rijden.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn de gemeentelijke wegen Jukwerderweg en
Jan Bronsweg gestremd. Het verkeer wordt met behulp van borden
omgeleid. Op de N360 staan tijdelijk verkeerslichten. Ter plekke van de
werkzaamheden geldt een inhaalverbod en een maximumsnelheid van 30
kilometer per uur. Fietsers kunnen wel van de kruispunten met de
Jukwerderweg en de Jan Bronsweg gebruik maken. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.n360.nl