Start onderzoek bestuurlijke toekomst in provincie Groningen

Het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst in de provincie Groningen is van start gegaan. Een speciale visitatiecommissie gaat kijken op welke manier gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren. Daarvoor verzamelt zij informatie over de wettelijke taken van gemeenten en de belangrijke maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen waar zij mee te maken hebben. Ook kijkt de commissie naar samenverwerkingsverbanden tussen gemeenten. Op basis van het onderzoek geeft de commissie advies aan de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

 

Het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst in de provincie Groningen is van start gegaan. Een speciale visitatiecommissie gaat kijken op welke manier gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren. Daarvoor verzamelt  zij informatie over de wettelijke taken van gemeenten en de belangrijke maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen waar zij mee te maken hebben. Ook kijkt de commissie naar samenverwerkingsverbanden tussen gemeenten. Op basis van het onderzoek geeft de commissie advies aan de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

Planning

De commissie houdt de komende periode twee gespreksronden. In september en oktober zijn er individuele gesprekken met de 23 gemeenten, met als doel een goed beeld te krijgen van de huidige werkwijze en organisatie van het lokaal bestuur in Groningen. In november en december voert de commissie visitatiegesprekken met de samenwerkingsverbanden van gemeenten. In deze gesprekken toetst de commissie het beeld dat zij heeft gevormd op basis van de eerste gespreksronde en de analyse van beschikbare documenten. Voor 1 maart 2013 presenteert de commissie haar adviezen aan gemeenten en provincie.

Lees meer over de kwaliteit van gemeenten.