Start inspraak uitbreiding windenergie Delfzijl en Eemshaven

De provincie Groningen is van plan de windenergiegebieden bij de Eemshaven en Delfzijl uit te breiden. Hiervoor moet de Provinciale Omgevingsverordening (POV) worden aangepast. Vanaf 26 juni tot en met 6 augustus 2013 ligt de ontwerp Partiële herziening 2013 van de POV ter inzage en kan er op het voorstel gereageerd worden. Op donderdag 4 juli organiseert de provincie een inloopbijeenkomst in Delfzijl om belangstellenden te informeren. Daar kunnen mensen ook meteen op het voorstel inspreken.

De provincie Groningen is van plan de windenergiegebieden bij de Eemshaven en Delfzijl uit te breiden. Hiervoor moet de Provinciale Omgevingsverordening (POV) worden aangepast. Vanaf 26 juni tot en met 6 augustus 2013 ligt de ontwerp Partiële herziening 2013 van de POV ter inzage en kan er op het voorstel gereageerd worden. Op donderdag 4 juli organiseert de provincie een inloopbijeenkomst in Delfzijl om belangstellenden te informeren. Daar kunnen mensen ook meteen op het voorstel inspreken.

Hoe reageren?

De ontwerp Partiële herziening 2013 van de POV ligt ter inzage in het provinciehuis en in de gemeentehuizen van Delfzijl en Eemsmond. In deze verordening staan de regels voor ruimtelijke ordening in onze provincie.  De stukken zijn ook digitaal te raadplegen en te downloaden via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Mensen kunnen tussen 26 juni en 6 augustus 2013 schriftelijk, via e-mail of mondeling reageren.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst over onze voorstellen voor het aanpassen van de POV vindt plaats op donderdag 4 juli 2013 vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in Cultureel Centrum de Molenberg, Molenberg 11 in Delfzijl . U kunt hier vragen stellen en er is tevens de gelegenheid om een inspraakreactie te geven.

Akkoord provincies en Rijk

Aanleiding voor de uitbreiding van de windenergiegebieden bij Delfzijl en Eemshaven is het akkoord tussen het Rijk en de provincies voor de verdeling van 6000 megawatt windenergie op land. Voor de provincie Groningen betekent dit een verhoging van de taakstelling van 750 naar 855,5 megawatt. Dat zijn zo'n 15 tot 33 extra windturbines. Hiervoor is geen ruimte binnen de bestaande windenergiegebieden. Als wij ruimte bieden voor 855,5 megawatt  wijst het Rijk geen extra windparken in Groningen aan. 

Meer weten over windenergie in de provincie Groningen? Kijk dan op onze pagina Windenergie. Hier vindt u ook kaartjes van de voorgenomen uitbreidingen bij Delfzijl en de Eemshaven.