Start inspraak ombouw zuidelijk ringweg op 30 augustus

Op vrijdag 30 augustus start de inspraakperiode voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt dan het ontwerp-tracébesluit en het milieu-effectrapport ter inzage. Op hetzelfde moment begint ook de inspraak over de ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben tot en met 10 oktober 2013 de tijd op de plannen te reageren. In de tweede en derde week van september zijn er vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza.

Op vrijdag 30 augustus start de inspraakperiode voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt dan het ontwerp-tracébesluit en het milieu-effectrapport ter inzage. Op hetzelfde moment begint ook de inspraak over de ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben tot en met 10 oktober 2013 de tijd op de plannen te reageren. In de tweede en derde week van september zijn er vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza.

Ombouwplan

De kern van de ombouw van de zuidelijke ringweg is het verdiept aanleggen van een deel van de ring en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein. Dat plein aan de zuidkant van Groningen wordt ongelijkvloers, waardoor geen verkeerslichten meer nodig zijn. Door de ombouw van de ringweg neemt de reistijd met ongeveer 30 procent af. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming van het verkeer.

Inrichtingsplannen

De ombouw van de zuidelijke ringweg moet er ook voor zorgen dat de omringende stadswijken aantrekkelijker en veiliger worden, bijvoorbeeld door de herinrichting van straten. Hiervoor zijn vier ontwerp-inrichtingsplannen gemaakt  voor de omgeving van de Vondellaan, de Maaslaan, het Sterrebos/de Oosterpoort en de wijk Helpman. Bij het Sterrebos en de Oosterpoort komen 'deksels' over de ringweg. Bij Helpman komt een nieuwe tunnel onder het spoor ter vervanging van de huidige spoorwegovergang.

Milieu-effectrapport

Voor het ontwerp-tracébesluit is een milieueffectrapport opgesteld. Dat rapport laat zien welke gevolgen de ombouw van de ringweg heeft voor de omgeving. Voor verkeersstromen bijvoorbeeld en voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting. De belangrijkste conclusie van het MER is dat er geen milieueffecten zijn die uitvoering van de ombouw in de weg staan.

Kijk voor meer informatie over de plannen en de inspraak op www.aanpakringzuid.nl.