Start inrichting tweede deel natuurgebied Dannemeer

In maart 2013 begint de inrichting van het tweede deel van natuurgebied Dannemeer bij Slochteren. Dit deel is 385 hectare groot en is de verbindende schakel tussen het al ingerichte natuurgebied Woudbloem Ae’s en het Schildmeer. Dannemeer is het sluitstuk van de ontwikkeling van een groot nieuw natuurgebied van in totaal 525 hectare. Eind 2014 moet het hele gebied klaar zijn.

 

In maart 2013 begint de inrichting van het tweede deel van natuurgebied Dannemeer bij Slochteren. Dit deel is 385 hectare groot en is de verbindende schakel tussen het al ingerichte natuurgebied Woudbloem Ae’s en het Schildmeer. Dannemeer is het sluitstuk van de ontwikkeling van een groot nieuw natuurgebied van in totaal 525 hectare. Eind 2014 moet het hele gebied klaar zijn.

Ruimte voor wandelaars, fietsers en ruiters

Tussen het Slochterdiep en het gemaal Sans Souci komt een pad voor fietsers en wandelaars. Deze route sluit naadloos aan bij het ‘rondje Schildmeer’. Er komt een ruiterpad tussen de Slochtermeenteweg en de Dannemeerweg. De Dannemeerweg wordt een fietspad met fietsbrug. Verspreid in het gebied komen diverse uitkijkheuvels. Aan de oostkant van het gebied komt een knuppelpad over water. Langs het Slochterdiep, het Afwateringskanaal, de Slochter Ae en de Uiterburensloot komen visvriendelijke oevers. Hier worden ook de kades verbeterd en waar nodig verlegd om een goede en veilige waterbeheersing te garanderen.

Makkelijker werken voor de landbouw

Het landbouwgebied rond Slochteren en Schildwolde wordt verbeterd. Landbouwers hebben hun grond nu dichter bij de boerderij zodat ze efficiënter kunnen werken. Waar nodig worden sloten gegraven en gedempt. Verder komen in het gebied bruggen in de Slochtermeenteweg, Dannemeerweg (fietsbrug) en Meenteweg. De Dannemeerweg wordt een fietspad. Ter hoogte van de brug in de Meenteweg komt een tijdelijke weg. De Meenteweg blijft tijdens de uitvoering open.

Kosten en financiering

De inrichting van het tweede deel van Dannemeer kost 7,2 miljoen euro. Het project wordt betaald met geld van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Regio Groningen-Assen, de gemeente Slochteren en het Waddenfonds. RWE/Essent draagt ook bij aan het project. Dannemeer is onderdeel van een breed pakket aan extra natuurmaatregelen van RWE voor (kust)vogels.

Landinrichtingscommissie Midden-Groningen

De inrichting van het Dannemeer wordt begeleid door de landinrichtingscommissie Midden-Groningen, in opdracht van de provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s. Het projectmanagement is in handen van Dienst Landelijk Gebied. Staatsbosbeheer gaat het gebied beheren.