Start archeologische werkzaamheden bij Oostelijke Ringweg

In de week van 14 mei 2012 starten archeologische werkzaamheden langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid. Studenten van de opleiding Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) graven diverse geulen langs de weg. Zij doen dat in samenwerking met het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef en de gemeente Groningen. De aanleiding voor het onderzoek zijn de geplande aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg/ Beneluxweg en de fietsbrug, onderdeel van het Meedenpad, uitgevoerd door de provincie Groningen. De verwachting is dat de archeologische werkzaamheden ongeveer vier weken duren.

 

In de week van 14 mei 2012 starten archeologische werkzaamheden langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid. Studenten van de opleiding Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) graven diverse geulen langs de weg. Zij doen dat in samenwerking met het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef en de gemeente Groningen. De aanleiding voor het onderzoek zijn de geplande aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg/ Beneluxweg en de fietsbrug, onderdeel van het Meedenpad, uitgevoerd door de provincie Groningen. De verwachting is dat de archeologische werkzaamheden ongeveer vier weken duren.

Werkzaamheden archeologie

Aan de noordzijde van het Meedenpad en de oostzijde van de Oostelijke Ringweg ligt het restant van de voormalige borg Zorgwijk. Op basis van een vooronderzoek - waarbij de bodem van de gracht en een bewoningslaag van de borg Zorgwijk zijn aangetroffen - heeft de provincie Groningen, in overleg met de gemeente Groningen, ervoor gekozen vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een archeologische opgraving. Zo worden er onder meer sleuven aangelegd ter hoogte van het Meedenpad. Eerstejaars archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen de mogelijkheid om tijdens dit onderzoek stage te lopen. Nadat de geulen zijn gegraven en gearchiveerd door bureau De Steekproef, mogen de studenten van de RuG hier verder onderzoek doen.

Historie Borg Zorgwijk

Aan de noordzijde van het Meedenpad en de oostzijde van de Oostelijke Ringweg, ligt het Zorgwijkterrein. Hier stond vroeger de borg Zorgwijk. Aan de westzijde van het Meedenpad en de zuidzijde van de Oostelijke Ringweg ligt het Ulgersmaborg terrein. Dit is het terrein waar vroeger de Ulgersmaborg stond en wat nu een beschermd archeologisch rijksmonument is (Pop Dijkemaweg 106). Op de huidige topografische kaarten staat deze boerderij aangegeven met de naam 'Zorgwijk'.

Oostelijke Ringweg

De naam Zorgwijk is ergens aan het eind van de negentiende of begin van de twintigste eeuw overgegaan van de borg Zorgwijk naar het iets ten zuiden gelegen en aangrenzende terrein van de voormalige Ulgersmaborg. De borg Zorgwijk is in 1872 afgebroken. De Ulgersmaborg werd een eeuw eerder afgebroken, in 1787. De Oostelijke Ringweg is in de jaren zeventig tussen de beide borgen door aangelegd.