Stand van zaken Blauwestad

De provincie Groningen en Koop Holding hebben in goed overleg besloten om de publiek-private samenwerking met elkaar in het project Blauwestad te beëindigen. Dit doen zij mede naar aanleiding van het advies van de commissie Alders-Bakker-Doets (ABD) die beide partijen dit voorjaar in het leven hebben geroepen. Als Provinciale Staten en de gemeenteraden van Winschoten, Scheemda en Reiderland hun goedkeuring aan de ontbinding verlenen, gaan de partijen per 1 januari 2010 uit elkaar. De ontwikkeling van Blauwestad zal dan verder opgepakt worden door de provincie en de nieuwe gemeente Oldambt.

Advies commissie ABD

De commissie ABD had de opdracht om te adviseren over de toekomst van Blauwestad en de vraag hoe de partijen een voorspoedige ontwikkeling van Blauwestad het beste zouden kunnen bevorderen, ondanks de tegenslag van de economische recessie. Het advies van de commissie luidt dat de huidige samenwerking tussen de overheid en één private partij niet meer passend is voor een zo groot project als Blauwestad. Door de tegenvallende kavelverkoop en de effecten van de crisis in de financiële wereld nemen de risico's van het project toe. Daarom adviseert de commissie om deze publiek-private samenwerking te beëindigen.

Voorovereenkomst

De partijen hebben besloten dit advies op te volgen en hebben na goed overleg hierover op hoofdlijnen een voorovereenkomst gesloten. De voorovereenkomst wordt de komende twee weken uitgewerkt tot een definitieve ontbindingsovereenkomst. Gedeputeerde Staten zullen het Presidium voorstellen deze stukken in december te behandelen in Provinciale Staten. Als ook de gemeenteraden van Winschoten, Scheemda en Reiderland kunnen instemmen met de ontbinding, gaan de partijen per 1 januari 2010 uit elkaar.

Publiek-publieke samenwerking

De vervolgstap is dat toegewerkt wordt naar een publiek-publieke samenwerking tussen de provincie Groningen en de nieuwe gemeente Oldambt. Daarmee komt de volledige sturing van het project in handen van de overheid, die vervolgens marktpartijen bij de ontwikkeling van Blauwestad betrekt. Over de invulling van de nieuwe organisatievorm gaan de provincie en de gemeente met elkaar in gesprek. Bewoners van Blauwestad zullen hierbij ook betrokken worden.

Ondertussen gaan de activiteiten rond het project gewoon door. Dit betekent dat de verkoop van kavels en woningen niet stil komt te liggen en wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van Blauwestad.