Staghouwer bezoekt nieuwe leefomgeving zeldzame vlinders bij Marum

Gedeputeerde Henk Staghouwer bezocht maandagochtend 6 juli het Haarsterbos bij Marum. Staatsbosbeheer heeft hier de inrichting afgerond van de natuurlijke leefomgeving van een zeldzame vlindersoort, de zilveren maan. Ook voor andere soorten is het aantrekkelijk leefgebied. De inrichting was mogelijk dankzij en provinciale bijdrage van € 116.000 en de samenwerking met de Vlinderstichting.

Verbetering biodiversiteit

Aanleiding van de investering is de achteruitgang van de biodiversiteit in het Westerkwartier. Met de subsidie van de provincie probeert Staatsbosbeheer de biodiversiteit er te verbeteren en te voorkomen dat bepaalde bedreigde diersoorten verdwijnen. 

Maatregelen 

Twee boswachters lieten de gedeputeerde zien welke maatregelen Staatsbosbeheer getroffen heeft. Er zijn stuwen en dammen geplaatst. Naast het Haarsterbos, in de polder Kaleweg, is de voedselrijke toplaag met ongeveer 20 centimeter afgegraven. Door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap krijgen belangrijke planten- en diersoorten weer de ruimte. Ook zal het moerasviooltje hier weer meer gaan groeien. 

Bloemrijker

Staghouwer licht toe waarom de provincie geïnvesteerd heeft in dit gebied. "De maatregelen leveren hier winst op voor de biodiversiteit. Breder dan die ene soort, de zilveren maan. Daarbij komt dat de terreinen er ook mooier, bloemrijker worden voor degenen die er langs fietsen of wandelen."

Polder Kaleweg

Polder Kaleweg in het Zuidelijk Westerkwartier behoort tot het deel van het Natuurnetwerk waarvan de inrichting nog op zich laat wachten, omdat de grond nog niet beschikbaar is. Hier komen nu nog bijzondere natuurwaarden voor. In 2017 en 2018 is bijvoorbeeld de zeldzame dagvlinder zilveren maan waargenomen, een doelsoort van het Natuurnetwerk Nederland in dit gebied. Dit betekent dat er (nog) bijzondere omstandigheden en vegetaties zijn. Ook biedt het een kans op herstel van een uit Groningen verdwenen populatie. Wachten tot de definitieve inrichting van het hele gebied, zou betekenen dat het leefgebied van de bijzondere soorten nog verder achteruit gaat of zelfs verdwijnt.