Sport blijft op de agenda

De provincie wil bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie. Daarom blijven we ondanks de bezuinigingen investeren in sport. Hierbij gaat het niet meer om directe ondersteuning aan gemeentelijke sportactiviteiten, maar om activiteiten die op bovengemeentelijk of provinciale schaal worden georganiseerd.

De provincie wil bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie. Daarom blijven we ondanks de bezuinigingen investeren in sport. Hierbij gaat het niet meer om directe ondersteuning aan gemeentelijke sportactiviteiten, maar om activiteiten die op bovengemeentelijk of provinciale schaal worden georganiseerd.

Wat gaat de provincie doen?

De provincie wil samen met partijen zoals Huis van de Sport Groningen, Gemeente Groningen en Noorderpoort een kennis- en dienstencentrum Sport in het leven roepen en ondersteunen. Uitwisseling van kennis en samenwerking binnen dit centrum dragen bij aan een compleet en evenwichtig aanbod op het gebied van sport. Verder wil de provincie:

  • Regionale initiatieven in relatie tot gezondheid en bewegen in de krimpgebieden faciliteren
  • Investeren in gehandicaptensport
  • Talentontwikkeling stimuleren, sportevenementen ondersteunen
  • Aanhaken bij het Olympisch Plan van het NOC*NSF

Financiering

Voor de uitvoering van het sportbeleid tot en met 2012 hebben wij geld gereserveerd binnen de Sociale Agenda. Daarna is er tot en met 2015 jaarlijks ca. 200.000 euro beschikbaar voor het sportbeleid. Dit kunnen we aanvullen met geld uit het evenementenbeleid en uit de financiĆ«n voor krimpgebieden.