Speciale aandacht voor krimpgebieden en voor jeugd

De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020 en neemt daarna af met 3,5 procent. In de krimpgebieden van de provincie neemt het aantal inwoners nu al sterk af, met gevolgen voor woonsituatie en de leefbaarheid. Dit zijn bevindingen uit het Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor die vandaag door Gedeputeerde Staten werden gepresenteerd.

De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020 en neemt daarna af met 3,5 procent. In de krimpgebieden van de provincie neemt het aantal inwoners nu al sterk af, met gevolgen voor woonsituatie en de leefbaarheid. Dit zijn bevindingen uit het Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor die vandaag door Gedeputeerde Staten werden gepresenteerd.

Maar liefst 9 op de 10 Groningers zijn tevreden met hun woning en men geeft gemiddeld een 7,8 voor hun woonomgeving. Het aantal rokers is gedaald en het aantal mensen met overgewicht blijft stabiel. Overmatig alcoholgebruik blijft een aandachtspunt in de provincie Groningen. Verder dreigt een tekort aan aanleunwoningen en plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen als we niks doen. Met onze jeugd gaat het op bepaalde terreinen wat minder goed dan
landelijk gezien.

Provincie publiceert Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor

Het Sociaal Rapport schetst aan de hand van statistische informatie een beeld van de leefsituatie van de Groninger bevolking, nu en in de toekomst. De Jeugdmonitor omschrijft de stand van zaken rond de Groninger jeugd van 0 tot en met 23 jaar in vergelijking met de jeugd in heel Nederland. De informatie gebruiken we voor de ontwikkeling van provinciaal, regionaal en lokaal beleid.