Sociaal statuut ondertekend

De week eens een keer niet begonnen met RUD-activiteiten. Ik heb samen met drie provinciale collega's een bijeenkomst over programmamanagement later deze maand voorbereid.

 

De week eens een keer niet begonnen met RUD-activiteiten. Ik heb samen met drie provinciale collega's een bijeenkomst over programmamanagement later deze maand voorbereid.

Maandagmiddag de projectgroep Financiën. De projectgroep bestaat uit vier mensen: Evert Bovens (KplusV organisatieadvies), Jan Breider (gemeente Stadskanaal) en André Kosters (provincie). Het is mij tot nu toe helaas niet gelukt er nog één of twee mensen bij te betrekken. Jan en André zijn gelukkig bereid hun bijdrage te leveren aan deze projectgroep. Belangrijkste opdracht voor de projectgroep is de begrotingen te actualiseren naar aanleiding van de besluitvorming over het bedrijfsplan en nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn nog bezig met het voorbereidende werk, omdat de besluitvorming nog niet door alle deelnemers is afgerond. Wij hopen volgende week de definitieve formatiegegevens te krijgen en dan kunnen wij de begrotingen gaan bijstellen.

De dinsdagmorgens zijn gereserveerd voor de kerngroep. Ook deze week. Belangrijkste agendapunt is het nieuwe werken. Goede discussie gevoerd over de betekenis daarvan voor de organisatie, de informatievoorziening en automatisering en de inrichting van het gebouw.

's Middags kennismakingsgesprek gevoerd met onze (nieuwe) projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma. Boudewijn woont net als ik in Peize. Wij hebben elkaar echter nog nooit in ons dorp ontmoet … waar het werk niet goed voor is. Boudewijn is heel enthousiast begonnen aan zijn klus: het inrichten van ons gebouw in Veendam.

Woensdagmorgen heb ik een gesprek met Gerhard Smit en John Tomassen van de provinciale afdeling Informatievoorziening en -technologie over het archief van het project RUD. Ik heb de afgelopen drieënhalf jaar een omvangrijk digitaal archief opgebouwd en dat moet (in opgeschoonde vorm) worden gearchiveerd bij de provincie. Dat wordt nog een hele klus. Wij spreken af dat de RUD te zijner tijd ook een kopie van het archief krijgt. Ik krijg complimenten van John voor de wijze waarop ons archief is opgezet. Dat is geen toeval, omdat ik tot oktober 2009 verantwoordelijk was voor de professionalisering van het projectmatig werken in de provinciale organisatie: ik heb het archief opgezet volgens de provinciale richtlijnen voor projectmatig werken. Dat schijnen niet al mijn collega's te doen…

's Middags kort gesprek met gedeputeerde Mark Boumans. Er is morgen een vergadering van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Mark is voorzitter van die commissie. In een kwartiertje bereid ik hem daarop voor.

Donderdag aan het begin van de middag een bijeenkomst met collega's van mijn (provinciale) afdeling Project- en Programmamanagement over het zichtbaar maken van de activiteiten van onze afdeling binnen de provinciale organisatie. Wij zijn een buitenbeentje binnen de organisatie, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor een beleidsterrein, maar voor programma- en projectmanagement. Het is voor onze afdeling daarom belangrijk onze collega's daarover te informeren, zodat zij weten wat wij kunnen bieden.
Later op de middag de vergadering van het BGO. Hoogtepunt is de ondertekening van het Sociaal statuut door de voorzitter van de stuurgroep RUD Mark Boumans en de beide vakbondsbestuurders Alie de Jonge (CNV Publieke zaak) en Gert Everts (AbvaKabo FNV). Ook stelt het BGO de 'Regeling commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden RUD Groningen' vast. Alie de Jonge dringt namens de werknemersdelegatie aan op duidelijkheid over de nieuwe startdatum van de RUD. Mark Boumans zegt toe dat hij dat voor de Pasen zal doen.

De vrijdagmorgen staat helemaal in het teken van de projectgroep Personeel. Belangrijkste agendapunten zijn de plaatsingsprocedure, de selectieprocedure voor de afdelingsmanagers en de teamleiders en de uitvraag van de ondersteunende diensten. Er is door de leden van de projectgroep de afgelopen weken veel werk verzet. Ook Hilda Pilon (personeel- en organisatieadviseur bij de gemeente De Marne) en kerngroeplid Gea Koeling hebben hun steentje bijgedragen. Hans Goslinga (afdelingshoofd bij De Kompanjie) zit ook in onze projectgroep en dat is heel fijn. Hij kent het beleidsterrein en heeft de vorming van de Werkorganisatie De Kompanjie van nabij meegemaakt. Hans heeft daardoor een hele waardevolle bijdrage in onze projectgroep. Samen met de personeel- en organisatieadviseurs Lianne Roelfes (gemeente Vlagtwedde) en Titia Kootstra (provincie) en arbeidsjurist Patricia Lie A Njoek (provincie) vormt de projectgroep daardoor een goed team. Aan het einde van projectgroep constateren wij dat wij klaar zijn voor de start van de plaatsingsprocedure in de week 12 (18 tot en met 22 maart).

Wethouder Jan Bessembinders (vice-voorzitter van de stuurgroep RUD), kwartiermaker Saskia Gerritsen en projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma hebben vanmorgen een goed gesprek gehad met de heer Vos, de eigenaar van het RUD-gebouw in Veendam, en zijn makelaar. Aan het eind van het gesprek heeft Boudewijn de sleutels van het gebouw gekregen. Over een paar weken willen wij de medewerkers van het gebouw van de RUD laten zien.
's Avonds naar De Bjoeks om te klimmen. Het blijft bij één poging. Mijn kuitblessure verhindert doorklimmen … balen.