Snellere afhandeling ruimtelijke plannen gemeenten via nieuw loket

De provincie Groningen is met een nieuwe werkwijze gestart voor het afhandelen van ruimtelijke plannen van gemeenten. Alle ruimtelijke plannen die door de Groninger gemeenten worden ingediend, en die zich ook lenen voor een snelle beoordeling, verlopen voortaan via het Snelloket. Naar verwachting komt ongeveer dertig à veertig procent van alle gemeentelijke aanvragen voor dat Snelloket in aanmerking.

De provincie Groningen is met een nieuwe werkwijze gestart voor het afhandelen van ruimtelijke plannen van gemeenten. Alle ruimtelijke plannen die door de Groninger gemeenten worden ingediend, en die zich ook lenen voor een snelle beoordeling, verlopen voortaan via het Snelloket. Naar verwachting komt ongeveer dertig à veertig procent van alle gemeentelijke aanvragen voor dat Snelloket in aanmerking.

Werkwijze

De gedachte achter het nieuwe loket is snel afhandelen wat snel kan.  De maximale doorlooptijd van de ingediende plannen wordt teruggebracht van maximaal acht weken naar maximaal vier weken (en in sommige gevallen zelfs naar twee weken). We willen dit bereiken door efficiënter te werk te gaan. Zo wordt er meer digitaal afgehandeld en worden er zogenaamde pitstops (direct overleg tussen de betrokken adviseurs) georganiseerd. De snellere behandeling van ruimtelijke plannen sluit goed aan op de wens van bedrijven, burgers en gemeenten, die graag zien dat de provinciale dienstverlening op dit gebied verbetert.

Welke ruimtelijke plannen? 

Concrete bouwinitiatieven van burgers en bedrijven die door gemeenten zijn ingediend - waarbij provinciale belangen niet in het geding zijn - zijn geschikt voor een snelle afhandeling via het loket. Ook de plannen voor het stedelijk gebied zullen in de regel via het Snelloket lopen. De gemeenten weten inmiddels welk soort plannen voor het Snelloket in aanmerking komt.

Verder ontwikkelen

Het Snelloket is een proefproject. Waar mogelijk wordt de werkwijze  steeds verbeterd. In de loop van 2014 onderzoeken we - samen met gemeenten - hoe een digitaal aanmeldingsformulier kan bijdragen tot meer gemak en efficiëntie bij het indienen van de plannen.