Snel op de deelfiets van P+R Reitdiep naar Zernike Campus

Reizigers die de verkeersdrukte op de Zernike Campus Groningen willen omzeilen hebben er een optie bij. Bij de P+R Reitdiep zijn 15 deelfietsen geplaatst. De fietsen kunnen met een speciale app van het slot gehaald worden. Per fiets zijn alle locaties op het Zernike-terrein binnen tien minuten te bereiken. Het gaat voorlopig om een proef van een jaar. 

App downloaden

Grote kans dat je de opvallende groene fiets de komende tijd tegenkomt in de buurt van de Zernike Campus Groningen. De fietsen zijn te huren door studenten, medewerkers en bezoekers van de campus. Iedereen kan gebruik maken van de deelfiets door de app te downloaden en zich te registreren. De fiets is de eerste tien uur gratis te gebruiken, daarna betaalt de gebruiker de gebruikelijke ov-kosten.

Slim slot

Het slot van de fietsen is met een app te openen. De gebruiker krijgt een inlogcode voor de app van het slimme slot. Met deze app kan de gebruiker een fiets zoeken, tot vier uur van tevoren reserveren en het slot ontgrendelen. De fietsen kunnen alleen opgehaald en ingeleverd worden bij P+R Reitdiep.

Starthandeling

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Paul de Rook namen dinsdag 29 mei de eerste deelfiets vanaf P+R Reitdiep in gebruik. De gedeputeerde opende het slot van afstand met haar smartphone, waarna de wethouder de eerste meters aflegde op de fiets.

BikeShare050

Het is niet de eerste keer dat de deelfiets wordt getest. In 2017 probeerde een groep van 75 proefpersonen het deelfietsensysteem uit in de stad Groningen. Dat gebeurde onder de naam BikeShare050. Uit de evaluatie blijkt dat er veel belangstelling is voor het fietsdelen. Verder is de app verbeterd en het slimme slot aangepast.

Fietsstrategie

De proef met het fietsdelen past binnen alle maatregelen en projecten om de stad goed bereikbaar te houden en slimme reisalternatieven te stimuleren. De fiets heeft een centrale rol in het verkeer- en vervoerbeleid van de provincie Groningen, zo valt ook te lezen in de Fietsstrategie 2016-2025. De fiets wordt steeds meer gebruikt in combinatie met openbaar vervoer. Dit wil de provincie stimuleren door, naast de deelfietsen, ook meer fietsenstallingen en fietskluizen beschikbaar te stellen.