Slim energienetwerk centraal tijdens werkconferentie 'Net op Groen'

Een slim energienetwerk dat vraag en aanbod goed op elkaar afstemt en betaalbare en duurzame energie levert, liefst lokaal opgewekt en gebruikt. Daarover werd donderdag 3 oktober uitgebreid gesproken, tijdens de werkconferentie 'Net op Groen. Samenwerken aan een slim energienet!' in De Biotoop in Haren. De bijeenkomst werd namens de provincie Groningen bijgewoond door gedeputeerde Nienke Homan en vertegenwoordigers van de provincie Drenthe, kennisinstellingen, lokale energiecoƶperaties en netwerkbeheerders.

Grenzen aan het netwerk

Aanleiding voor deze werkconferentie is het gegeven dat het huidige energienetwerk tegen de grenzen van de transportcapaciteit aanloopt. Dat wordt duidelijk via nieuwe zonneparken en andere lokale duurzame energieprojecten in Groningen en Drenthe, die moeite hebben om een aansluiting te krijgen op het energienetwerk, waardoor de verdere groei van duurzame energieproductie hapert. Welke oplossingen zijn hiervoor beschikbaar en waar liggen de mogelijkheden?

Urgentie is groot

Op de conferentie werd beaamd dat er veel potentie is om duurzame energie te produceren in het Noorden. Daardoor is het nodig het energienetwerk uit te breiden. Opslagsystemen zijn daarbij van belang. Volgens Stefan Olsthoorn, van de koepelorganisatie voor energieopslag, niet als doel op zich, maar als middel om vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. En behalve de techniek is ook menselijk gedrag een belangrijke factor. De centrale vraag daarbij is: hoe verleid je mensen tot duurzaam gedrag? Wat bij kan dragen is een helder beeld schetsen van de urgentie en de kosten. En ook een groepsgerichte benadering kan helpen, waarbij iedereen elkaar motiveert en stimuleert te verduurzamen, aldus Carina Wiekens, lector aan het Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen.

Vervolg

Deze werkconferentie was een belangrijke stap om de krachten in het Noorden te bundelen en samen te werken aan een slim energienetwerk. Deelnemers konden tijdens de dag aangeven welke bijdrage ze kunnen leveren en aan welke samenwerking ze behoefte hebben. De werkconferentie heeft daardoor veel nieuwe contacten, ideeĆ«n en inzichten opgeleverd.