Slag bij Noordhorn nagespeeld op 29 en 30 augustus

Tijdens het evenement Schansenkrijg in het Westerkwartier wordt op 29 en 30 augustus de 'vergeten' Slag bij Noordhorn in 1581 nagespeeld. Verder zijn er verschillende activiteiten zoals een historische markt, een ‘hagenpreek’, historische kinderspelen en een tentoonstelling over de schansenkrijg te zien.

Tijdens het evenement Schansenkrijg in het Westerkwartier wordt op 29 en 30 augustus de 'vergeten' Slag bij Noordhorn in 1581 nagespeeld. Verder zijn er  verschillende activiteiten zoals een historische markt, een ‘hagenpreek’, historische kinderspelen en een tentoonstelling over de schansenkrijg te zien.

Nagespeelde slag

Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus wordt in Noordhorn de Slag bij Noordhorn nagespeeld. Deze slag in 1581 vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Hagenpreek

Voorafgaand aan de strijd zal er een hagenpreek worden gehouden naast het slagveld. Dit is een preek die in de 16e eeuw in de open lucht werd gehouden toen er voor de protestanten geen plaats in de reguliere kerken was.

Historische markt

Op zaterdag 29 augustus vindt van 10.00 tot 16.00 uur een historische markt plaats met ambachtelijke waren, streekproducten en allerlei creatieve producten. Daarnaast worden demonstraties en workshops gegeven van onder andere boekbinden, spinnen en vilten.

Historische kinderspelen

Op zondag organiseren dorpsbewoners historische kinderspelen zoals  hoepelen, tollen, jongleren, hinkelen en steltlopen. Ook zijn er workshops  pottenbakken of vaandel maken.

Tentoonstelling

Vanwege de viering van het 125-jarig bestaan van de molen Fortuna is er vanaf 29 augustus een permanente tentoonstelling over de schansenstrijd in de molen te zien. Bij de tentoonstelling zijn onder andere een documentaire over het project Schansenkrijg in het Westerkwartier te bezichtigen en platen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, gevonden voorwerpen uit het dagelijks leven en oorlogstuig.

De provincie Groningen heeft aan het evenement bijgedragen.

Kijk voor meer informatie op www.schansenkrijg.nl