Situatie brand Talen Recycling in Stadskanaal

Afgelopen maandagavond is er brand uitgebroken bij het bedrijf A. Talen Recycling in Stadskanaal. De brandweer, post Stadskanaal, is in eerste instantie opgeroepen om de brand te blussen. Donderdagochtend heeft de brandweer geconstateerd dat de brand in de afvalberg zodanig is beperkt dat inzet van de brandweer niet meer nodig is. Er is geen uitbreiding meer mogelijk. Daarom was de verdere afhandeling (onder andere de nog resterende afbluswerkzaamheden) in eerste instantie overgedragen aan het bedrijf, dat valt onder de provincie Groningen.

Plan van aanpak

De brand is nog niet geheel verholpen. Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen het bedrijf Talen gevraagd met een plan van aanpak te komen om verdere overlast en milieurisico’s te voorkomen. Het plan van aanpak is beoordeeld op de gestelde eisen en onvoldoende bevonden door de Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio en het Waterschap Hunze en Aa's.

Per direct actie

Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen, namens de provincie Groningen, direct bestuursdwang opgelegd om verdere milieurisico’s en hinder naar de omgeving te voorkomen.

Dit houdt in dat er direct actie wordt ondernomen om de brand te blussen en de locatie op te ruimen en schoon te maken. Hiervoor zijn de hiertoe gecertificeerde bedrijven Van Gansewinkel en Falck Fire Academy ingeschakeld. Vandaag (donderdag) zijn de beide bedrijven gestart. De verwachting is dat binnen 2 weken de berg met afval is opgeruimd. Daarnaast zal er permanent toezicht zijn.

Rookoverlast

In de komende dagen kan, ook door mogelijke verandering van windrichting, sprake zijn van rookoverlast. Hiervan kan mogelijk hinder worden ondervonden door bedrijven of inwoners. Op diverse manieren worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. Het advies is en blijft uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden.

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen publiceren wij op onze website. Bewoners met vragen verwijzen wij naar onze Milieuklachtenlijn: 050 - 318 00 00 (24 uur per dag bereikbaar).

Dit bericht is een gezamenlijke reactie van de gemeente Stadskanaal, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Groningen, GGD, Waterschap Hunze en Aa’s.