SER Noord-Nederland wil omscholing werknemers stimuleren

De SER Noord-Nederland wil werknemers en werkgevers met banen in sectoren waar weinig vraag naar is, stimuleren om zich te laten omscholen naar een baan in een andere sector. Op 14 maart ontvingen gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen en MariĆ«tte Hamer van de Sociaal Economische Raad(SER) van Nederland de 'Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen'.

Blijvende scholing

In het advies stelt de SER Noord-Nederland een aanpak voor om werknemers en werkgevers in het midden en klein bedrijf in het Noorden te stimuleren zich te blijven scholen. Volgens de SER Noord-Nederland sluit het aanbod van werk in onze provincie niet aan bij de vraag van werkzoekenden en wordt het probleem de komende jaren alleen maar groter. Daarom moet er volgens de SER een vernieuwende aanpak voor om-, her- en bijscholing komen. De routekaart van de SER is een gezamenlijke aanpak met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Zij nemen ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan.

Mobiliteitsfonds

Zo moet er volgens SER Noord-Nederland een mobiliteitsfonds komen voor werknemers en werkgevers om zich om te scholen naar een andere sector. Dit moet omscholing gemakkelijker maken. Mensen met een administratieve functie die te maken krijgen met steeds verdere digitalisering worden bijvoorbeeld gestimuleerd om zich om te laten scholen naar beroepen in sectoren met een tekort aan goed opgeleid personeel.

Energietransitie

Er wordt begonnen met een proefproject over de consequenties van de energietransitie voor de arbeidsmarkt in Groningen. Door de energietransitie verdwijnen er banen in de fossiele energiesector. Aan de andere kant komen er juist banen bij in de duurzame energiesector. Werknemers in de fossiele energie zouden goed aan de slag kunnen in de duurzame energie. Hier is wel een strategie voor nodig. De ervaring die met het proefproject wordt opgedaan, kan later ook worden ingezet in andere sectoren.