Sectorplan voor regionale arbeidsmarkt gepresenteerd

Het sectorplan 'Groningen op voorsprong', dat moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is van start gegaan. In het plan is ook aandacht voor het behoud van oudere vakkrachten en de mobiliteit van werknemers. De presentatie vond plaats op 16 februari in Farmsum, in aanwezigheid van minister Lodewijk Asscher en gedeputeerde Yvonne van Mastrigt.

Het sectorplan 'Groningen op voorsprong', dat moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is van start gegaan. In het plan is ook aandacht voor het behoud van oudere vakkrachten en de mobiliteit van werknemers.  De presentatie vond plaats op 16 februari in Farmsum, in aanwezigheid van minister Lodewijk Asscher en gedeputeerde Yvonne van Mastrigt. 

45 miljoen euro

Voor de totstandkoming van het sectorplan hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werknemers- en werkgeversorganisaties, de provincie, gemeenten en bedrijven en instellingen in Groningen samengewerkt. Voor het plan is 45 miljoen euro beschikbaar. De werkgevers en vakbonden in de regio investeren zelf 27 miljoen euro. Minister Asscher maakte tijdens de presentatie bovendien bekend dat hij voor dit plan zo’n 18 miljoen euro beschikbaar stelt.

Mobiliteitscentrum

In het plan hebben sociale partners en de provincie onder meer afgesproken dat er een nieuw mobiliteitscentrum in de stad Groningen komt, waar ruim 7.000 trajecten worden aangeboden. In ieder geval zullen ruim 1.000 mensen worden begeleid naar ander werk. Ruim 4.500 werknemers worden om- of bijgeschoold, onder andere voor de bouw-, chemie- en energiesector. Verder komen er 475 extra bbl-banen voor jongeren. Het is de bedoeling dat er 195 kwetsbare werknemers instromen. Dat zijn mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn of een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hieronder bevinden zich 170 jongeren en 25 ouderen.

Subsidie voor bedrijven

Het sectorplan 'Groningen op voorsprong' biedt meerdere subsidiemogelijkheden voor bedrijven:

  • voor oudere werknemers, voor het begeleiden instromende jongeren en kwetsbare werknemers op de werkvloer, zodat kennis en ervaring kunnen worden overgedragen;
  • voor het bij- en omscholen van werknemers;
  • voor EVC-trajecten, bedoeld voor werknemers die hun competenties willen aantonen;
  • voor het toekomstgericht scholen van werknemers;
  • voor het onder bepaalde voorwaarden in dienst nemen van kwetsbare werknemers:
  • voor het in dienst nemen van bbl’ ers.

Voorlichting

De regeling 'Groningen op Voorsprong' wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat ook nog een voorlichtingscampagne gaat verzorgen. Op 10 maart vindt een eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats voor bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen via de website van het SNN meer informatie krijgen en hun eigen aanvragen daar indienen.