Sectorplan moet 800 mensen aan werk helpen over de grens

De komende twee jaar worden zo'n 800 mensen aan het werk geholpen in België en Duitsland. Daar moet het sectorplan 'Grenzeloos werken', dat ontwikkeld is door provincies, gemeenten, het UWV en de vakbonden, voor zorgen. In totaal is er door het Rijk en de sociale partners 9,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan.

De komende twee jaar worden zo'n 800 mensen aan het werk geholpen in België en Duitsland. Daar moet het sectorplan 'Grenzeloos werken', dat ontwikkeld is door provincies, gemeenten, het UWV en de vakbonden, voor zorgen. In totaal is er door het Rijk en de sociale partners 9,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan.

Gezamenlijke aanpak

Het is de bedoeling dat er door het plan een betere coördinatie ontstaat en er een gezamenlijke aanpak in de grensregio's komt voor wat betreft de werkloosheid. Uniek is dat alle grensprovincies meedoen. Mensen die in Nederland hun baan dreigen te verliezen of al werkloos zijn, worden geholpen met bijvoorbeeld om- en bijscholing en bemiddeling, zodat ze kans maken op een reguliere baan in België of Duitsland. 

Aan het sectorplan 'Grenzeloos werken' hebben de volgende partijen meegewerkt: FNV, CNV, VNO-NCW/MKB, UWV, VNG en de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.