Schone berm levert iPod op

Rutger Siemens van het Dollardcollege in Scheemda kreeg afgelopen vrijdag een iPod uit handen van gedeputeerde Douwe Hollenga. Rutger was een van de tientallen deelnemers aan een prijsvraag onder scholieren in het kader van de campagne ‘Een schone berm geeft energie’. Scholieren werden opgeroepen om een contract te tekenen dat ze geen afval in de berm zouden gooien. Uit de contracten werd één scholier getrokken en dat werd Rutger Siemens.

Bermgras als co-vergistingsmateriaal

Een schone berm is nodig om het gras te kunnen verwerken tot biogas. In de provincie Groningen draait op dit moment een proef, waarbij gemaaid bermgras van drie wegen (N360, N46 en N993) wordt gebruikt om te worden vergist. Het bedrijf Prins VOF in Lellens verwerkt in een mestvergistingsinstallatie dierlijke mest tot biogas. De provincie Groningen onderzoekt nu of bermmaaisel de opbrengst van biogas vergroot en wat de kwaliteit is van het restant van de vergisting. Als dit zogeheten 'digestaat' aan de gestelde eisen voldoet, kan het worden gebruikt als meststof. Slaagt de proef, dan draagt de provincie op een unieke manier bij aan een beter klimaat.