Scheepswerf Pattje onder verscherpt toezicht

De provincie Groningen gaat vaker controleren bij scheepswerf Pattje. Daarnaast moet het werk op de scheepswerf aan het Winschoterdiep in Waterhuizen aan meer voorwaarden voldoen. Het verscherpte toezicht volgt op een uitspraak van de rechter op 5 juni 2015 na een verzoek van omwonenden om een voorlopige voorziening, vanwege de overlast die het bedrijf veroorzaakt.

De provincie Groningen gaat vaker controleren bij scheepswerf Pattje aan het Winschoterdiep in Waterhuizen. Ook moet het werk op de scheepswerf aan meer voorwaarden voldoen. Het verscherpte toezicht volgt op een uitspraak van de rechter op 5 juni 2015 na een verzoek van omwonenden om een voorlopige voorziening, vanwege de overlast die het bedrijf veroorzaakt.

Verscherpt toezicht

Toezichthouders van de provincie zullen het bedrijf tien keer per week dag en nacht onaangekondigd bezoeken. Bovendien gaat de provincie over langere tijd een geluidsonderzoek doen door geluidsmeetapparatuur rondom de werf te plaatsen. Naast de voorschriften die we in de ontwerpvergunning hebben gesteld moet Pattje ook voldoen aan de minimum gedoogvoorwaarden die de rechter heeft gesteld.

Voorwaarden

Dat houdt in dat Pattje geen werkzaamheden op het buitenterrein mag doen voordat er een containerwand en drie milieuhallen voorzien van geluidsisolerend materiaal geplaatst zijn. Er mag vervolgens alleen binnen de milieuhallen aan schepen gewerkt worden. Een tewaterlating van een schip moet minstens een week van te voren bij de omwonenden en omliggende bedrijven binnen 150 meter van de werf gemeld worden. Daarnaast heeft de rechter voorwaarden gesteld aan de werktijden, het lawaai, de uitstoot van licht, stof en het verwaaien van verf.