Schaarse zwartkopmeeuw broedt op Oterdum

Op het broedeiland bij Oterdum broeden behalve visdieven en kokmeeuwen ook twee stelletjes zwartkopmeeuwen. De zwartkopmeeuw is een vrij schaarse vogelsoort in Nederland. Het is dan ook heel bijzonder dat deze vogels in Groningen broeden. Het gaat om een meeuwensoort die oorspronkelijk uit het Zwarte Zeegebied komt, en vooral ook voorkomt in mediterrane landen. In Nederland zit er een kolonie in de Zeeuwse Delta.

 

Op het broedeiland bij Oterdum broeden behalve visdieven en kokmeeuwen ook twee stelletjes zwartkopmeeuwen. De zwartkopmeeuw is een vrij schaarse vogelsoort in Nederland. Het is dan ook heel bijzonder dat deze vogels in Groningen broeden. Het gaat om een meeuwensoort die oorspronkelijk uit het Zwarte Zeegebied komt, en vooral ook voorkomt in mediterrane landen. In Nederland zit er een kolonie in de Zeeuwse Delta.

Niet opvallend

De zwartkopmeeuwen broeden tussen de kokmeeuwen, waardoor ze niet echt opvallen. Ze lijken namelijk sterk op de kokmeeuw. De snavel is roder en de kop is diepzwart, in plaats van zwartbruin.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen, kever- en langpootmuglarven en die vindt de zwartkopmeeuw vooral in open landbouwgebieden.