Sanering voormalige stortplaats Bierum kan van start

De provincie, de gemeente Delfzijl en het waterschap Noorderzijlvest hebben afspraken gemaakt over het saneren van de bodem van de voormalige stortplaats Bierum (Nieuwstad). Daarmee kan de gemeente Delfzijl, als eigenaar van de locatie, nu beginnen met de uitvoering van de bodemsanering. Planning is dat de saneringswerkzaamheden uiterlijk 1 maart 2017 zijn afgerond.

De provincie, de gemeente Delfzijl en het waterschap Noorderzijlvest hebben afspraken gemaakt over het saneren van de bodem van de voormalige stortplaats Bierum (Nieuwstad). Daarmee kan de gemeente Delfzijl, als eigenaar van de locatie, nu beginnen met de uitvoering van de bodemsanering. Planning is dat de saneringswerkzaamheden uiterlijk 1 maart 2017 zijn afgerond.

Sanering en verbreding dijk

Langs de zeedijk bij Bierum ligt een voormalige stortplaats. De provincie heeft samen met de gemeente Delfzijl onderzoek gedaan naar de bodemverontreiniging op deze locatie. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat de voormalige stortplaats een negatief effect heeft op de omgeving (natuur en milieu). Besloten is de voormalige stortplaats volledig te saneren en dit te combineren met het verbreden van de een dijk.

Financiering

De kosten voor de sanering en de dijkverbreding zijn geraamd op 1,6 miljoen euro. De kosten worden als volgt verdeeld:

  • Bijdrage provincie Groningen: 565.000 euro
  • Bijdrage gemeente Delfzijl: 565.000 euro
  • Bijdrage waterschap Noorderzijlvest: 470.000 euro

Mocht het project meer geld kosten (tot maximaal 2 miljoen) dan staat de provincie garant voor de eerste 100.000 euro. Vallen de kosten nog hoger uit, dan delen de partijen deze extra kosten.