Runde en Ruiten Aa verbonden na oplevering project Het Schot

Met de feestelijke afronding van het project Het Schot op vrijdag 6 december zijn de twee beken Runde en Ruiten Aa officieel met elkaar verbonden. Er is een nieuw beektraject gegraven waardoor beide riviertjes nu aan elkaar gekoppeld zijn. De oplevering werd gemarkeerd met het omhoogtrekken van een schot, waardoor het water vanuit de Runde de wijk instroomde. Het project is samen met omwonenden, de gemeente Vlagtwedde, het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen tot stand gekomen.

 

Met de feestelijke afronding van het project Het Schot op vrijdag 6 december zijn de twee beken Runde en Ruiten Aa officieel met elkaar verbonden. Er is een nieuw beektraject gegraven waardoor beide riviertjes nu aan elkaar gekoppeld zijn. De oplevering werd gemarkeerd met het omhoogtrekken van een schot, waardoor het water vanuit de Runde de wijk instroomde. Het project is samen met omwonenden, de gemeente Vlagtwedde, het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen tot stand gekomen.

Maatregelen

Het project bestond uit diverse maatregelen zoals:

  • het aanleggen van een onderleider onder het Ter Apelkanaal;
  • het aanleggen van een volledig geautomatiseerde stuw;
  • het aanleggen van twee vistrappen;
  • het koppelen van de bestaande hoofdwatergang aan de westzijde van het Ter Apelkanaal op de onderleider;
  • het aanleggen van twee verkeersbruggen.

Koppeling Runde-Ruiten Aa

Het Schot is een onderdeel van het project koppeling Runde-Ruiten Aa. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren en wordt uitgevoerd door de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Vlagtwedde en Emmen, waterschap Hunze en Aa's en Staatsbosbeheer. Het Waddenfonds, het Synergiegeldenprogramma Kaderrichtlijn Water en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen ook financieel bij aan het project.