Ruiten Aa gaat weer kronkelen

De beek de Ruiten Aa tussen Ter Apel en Nieuwe Statenzijl gaat weer kronkelen. De waterhuishouding wordt verbeterd en de vissen krijgen weer een vrije doorgang. Vrijdag 15 maart gaven gedeputeerde Henk Staghouwer en de leden van de Gebiedscommissie Westerwolde het startsein voor het deelproject tussen Ter Walslage en Renneborg bij Sellingen.

Betere waterhuishouding

Het gebied tussen Renneborg en Ter Walslage is met 500 hectare het grootste en het laatste project van de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa, dat ongeveer 2.500 hectare beslaat. De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug. In het stroomgebied van deze beek wordt de waterhuishouding verbeterd. Hier worden maatregelen genomen om het water in het beekdal langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water wordt afgevoerd naar de Dollard. Door de beek te laten kronkelen krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen en kunnen vissen straks van en naar hun paaiplekken trekken. (Dat zijn de plaatsen waar vissen hun eitjes leggen.) Hiervoor worden stuwen vervangen. Dit is ook goed voor de vistrek. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de beek worden er ook wandel- en fietspaden en een kanoroute aangelegd. Hierdoor moeten er meer toeristen naar Westerwolde komen. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

Samenwerking

Voor de herinrichting van de Ruiten Aa werkt de provincie Groningen samen met waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de omgeving. De projecten worden onder meer mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)  en het Waddenfonds.