Ruime voldoende voor dienstverlening provincie

De provincie Groningen krijgt een ruime voldoende voor haar dienstverlening aan inwoners van Groningen. Wel moet de provincie binnengekomen subsidieaanvragen sneller afhandelen en de telefonische bereikbaarheid verbeteren. Dat is de conclusie van commissaris van de koningin Max van den Berg in zijn burgerjaarverslag over 2012. Het burgerjaarverslag geeft inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van de provincie, zoals de telefonische bereikbaarheid en de behandeling van brieven, subsidie- en vergunningaanvragen, bezwaarschriften en klachten.

De provincie Groningen krijgt een ruime voldoende voor haar dienstverlening aan inwoners van Groningen. Wel moet de provincie binnengekomen subsidieaanvragen sneller afhandelen en de telefonische bereikbaarheid verbeteren. Dat is de conclusie van commissaris van de koningin Max van den Berg in zijn burgerjaarverslag over 2012. Het burgerjaarverslag geeft inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van de provincie, zoals de telefonische bereikbaarheid en de behandeling van brieven, subsidie- en vergunningaanvragen, bezwaarschriften en klachten.

Subsidies

De provincie ontving in 2012 629 subsidieaanvragen. Van deze aanvragen handelden we 53 procent binnen de norm af. In 2011 was dat nog 63 procent. We hebben er vaak mee te maken dat aanvragen niet compleet bij ons worden ingediend of zeer complex zijn. Dan kost de afhandeling meer tijd. Maar het ligt ook aan de registratie van de afhandeling. Die moet beter.

Toegankelijkheid website

Onze activiteiten op Facebook en Twitter krijgen steeds meer aandacht. Hierdoor zien we een duidelijke toename van het aantal mensen dat onze site bezoekt met een tablet of smartphone. Onze website scoort qua toegankelijkheid het beste van alle provincies, maar voor mobiel gebruik zullen we maatregelen moeten nemen om goed toegankelijk te blijven.

Milieuklachten

De behandeling van milieuklachten verloopt goed. We kregen vorig jaar 653 klachten via onze milieuklachtenlijn. De meeste klachten gingen over stank- en geluidsoverlast. Deze klachten werden meestal binnen een half uur opgepakt en binnen vier weken definitief opgelost.

Communicatie en burgerparticipatie

We moeten meer ons best doen om de inwoners van Groningen te betrekken bij de ontwikkeling van ons beleid. 34 procent van de inwoners vindt dat wij onvoldoende rekening houden met hun belangen. Door te communiceren rond de drie thema's werk, energie en leefbaarheid proberen we beter uit te leggen waar we mee bezig zijn en welke belangen daarbij een rol spelen. We willen door open en duidelijk te communiceren inwoners beter inzicht geven in de belangenafweging die we hebben gemaakt voor we een bepaald besluit hebben genomen.

Lees het volledige Burgerjaarverslag 2012 op onze website.