Ruim zeven ton in 2016 besteed aan bodemdaling door aardgaswinning

De Commissie Bodemdaling heeft in 2016 een bedrag van 768.046 euro toegekend aan preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in onze provincie. Sinds 1984 is in totaal 307 miljoen euro uitgekeerd. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.

Bouw gemaal en sluis

In 2016 zijn 14 verzoeken om schadevergoeding ingewilligd. Ruim zeven ton is hoofdzakelijk besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 8 bodemdalingsobjecten. Het uitgekeerde bedrag is in 2016 lager dan gebruikelijk omdat een deel van de in 2016 toegekende vergoedingen in het boekjaar 2017 is uitbetaald.

Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.