Ruim vijf miljoen voor leefbaarheidsprojecten in Eemsdelta

Er wordt ruim vijf miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de Eemsdeltaregio. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam, de aanpak van de voorzieningen in 't Zandt en de sloop van particuliere woningen in Delfzijl. Het geld komt van het Rijk, de provincie en de gemeenten.

Er wordt ruim vijf miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de Eemsdeltaregio. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam, de aanpak van de voorzieningen in 't Zandt en de sloop van particuliere woningen in Delfzijl. Het geld komt van het Rijk, de provincie en de gemeenten.

Appingedam

In Opwierde in Appingedam wordt gewerkt aan versterking van de leefbaarheid, verbetering van woningen en vernieuwing van de openbare ruimte. Ook worden de woningen verduurzaamd. De gemeente voert samen met de woningcorporaties Woongroep Marenland en Woonstichting Groninger Huis dit project uit. Bij de uitvoering worden de wijkbewoners betrokken. Er gaat ruim 3 miljoen euro overheidsgeld naar dit project.

't Zandt

Het leefbaarheidsproject in 't Zandt moet de voorzieningen voor jong en oud in stand houden. Het programma richt zich op de herinrichting van het dorp, waarbij aandacht is voor sport, welzijn, zorg, onderwijs, erfgoed, recreatie en de woningmarkt. Hiervoor worden verschillende projecten en onderzoeken uitgevoerd. In totaal is met dit project ruim 1,3 miljoen euro gemoeid.

Delfzijl

In Delfzijl wordt in het stedelijk gebied een overschot aan 68 particuliere koopwoningen gesloopt. In het landelijk gebied worden 15 woningen gesaneerd. De sloop is bedoeld om de woningmarkt in Delfzijl weer in balans te krijgen. Voor dit zogeheten actieplan Dorpen en Wijken 2012-2022 wordt 4,2 miljoen euro gereserveerd. De helft daarvan wordt de provincie (in fasen) beschikbaar gesteld.

Woon- en Leefbaarheidsplan

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het leefbaarheidsbeleid in de Eemsdeltaregio is het Woon-en Leefbaarheidsplan (WLP). Dit is een samenwerkingsproject van 35 organisaties en overheden, waaronder de provincie. Er is in de periode 2011 - 2020 in totaal 42 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. De bijdrage van de provincie Groningen bedraagt 10 miljoen euro in deze periode.