Ruim vier ton voor multifunctionele centra met zorgfunctie

Vier projecten met dorpshuizen die ook een zorgfunctie hebben krijgen subsidie van de provincie Groningen. Het gaat om dorpshuizen in Jonkersvaart, Tolbert, Termunten en Farmsum. In totaal gaat het om ruim € 400.000. Het geld is bedoeld voor de voorbereiding van plannen en de concrete verbouw van dorpshuizen in combinatie met zorgfuncties.

Combinatie van meerdere functies

In Jonkersvaart wordt onderzocht of het haalbaar is om een voormalige basisschool om te bouwen tot een multifunctioneel centrum met zorgfuncties. De dorpshuizen in Tolbert, Termunten/Termunterzijl en Farmsum worden aangepast voor projecten die met zorg te maken hebben, zoals een gezondheidscentrum en een combinatie van functies zoals welzijn, zorg, cultuur en sport.

Zorg dichtbij

Voor de leefbaarheid in onze provincie is het belangrijk dat in dorpen goede voorzieningen aanwezig zijn. Een gebouw met verschillende functies is op de toekomst voorbereid. Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, liefst zo dichtbij mogelijk. 

Projecten die de leefbaarheid verbeteren

Onderstaande organisaties ontvangen een subsidie:
•    Dorpshuis Jonkersvaart, voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding voor een plan voor een dorpshuis met zorgfunctie (€ 19.655)
•    MFC Tolbert, voor de bouw van een multifunctioneel gezondheidscentrum (€ 150.000)
•    Samen onder 1 dak Termunten/Termunterzijl voor de bouw van een multifunctioneel centrum met zorgfunctie (€ 150.000)
•    MFC Aeolus Farmsum voor de verbouw van het dorpshuis tot een multifunctionele accommodatie met zorg (€ 95.000)

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw met een zorgfunctie komen in aanmerking voor subsidie. Denk hierbij aan een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg. Ook is er geld voor plannen om de zorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.