Ruim vier ton subsidie voor projecten die de leefbaarheid in de provincie verbeteren

Zes projecten die de leefbaarheid verbeteren krijgen subsidie van de provincie. Het gaat om projecten waarbij verschillende functies, zoals zorg, worden gecombineerd op één locatie. In totaal stellen we € 441.400 beschikbaar vanuit de subsidieregeling zorg en voorzieningen. Goede, bereikbare voorzieningen zijn belangrijk om onze provincie leefbaar te houden.  

(foto: Joop Siepel)

Aanpassing dorpshuizen

Zo worden er haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar een gezondheidscentrum in Winschoten en een multifunctioneel centrum in Harkstede. De dorpshuizen in Loppersum en Woldendorp worden aangepast, zodat er ruimte is voor projecten die met zorg te maken hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een dorpsondersteuner en activiteiten voor mensen met een beperking. 

Ontwikkelingen in de zorg

De zorg ontwikkelt zich snel. Oude vormen van zorg verdwijnen en er ontstaan nieuwe initiatieven. Belangrijk is dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij waar het kan en als het verder weg is, moet die locatiegoed te bereiken zijn. 

Projecten die subsidie krijgen

-    Gezondheidscentrum Emmaheerdt Winschoten, voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding naar een multifunctioneel gezondheidscentrum (€ 25.000)
-    MFA De Borgstee Harkstede, voor een haalbaarheidsonderzoek naar de
uitbreiding/vernieuwing van de multifunctionele accommodatie (€ 25.000)
-    Dorpshuis Loppersum 2.0, voor de doorontwikkeling en uitbreiding van het bestaande naar een multifunctioneel dorpshuis in Loppersum (€ 150.000)
-     MFA Woldendorp voor de verbouw van de bestaande steunstee en dorpswinkel tot een multifunctionele accommodatie met dorpshuis (€ 91.400)
-     Zorgbelang Groningen voor het project 'In Contact in de Zorg' voor het slimmer organiseren van de zorg door de inzet van zorg op afstand (beeldbellen en telefonisch consult (€ 75.000)
-  Lloyds Terras Veendam voor het project 'Verbindend Vernieuwen 'voor de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband van zorgverleners (€ 75.000)

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw met zorgfuncties, zoals een huisarts of fysiotherapeut, buurt- of thuiszorg, komen in aanmerking voor subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.