Ruim veertig zienswijzen verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

Er zijn veertig reacties ingediend voor het onderzoek naar de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Belanghebbenden konden van 21 april tot 2 juni een zienswijze indienen. De fase van inspraak is onderdeel van de verkenning naar mogelijke alternatieven, die leidt tot een voorkeursalternatief. De provincie Groningen werkt in het project samen met Rijkswaterstaat.

Invloed op woonomgeving

Veel zienswijzen gaan over de mogelijke invloed van de weg op de woon- en leefomgeving en op de landbouwbedrijven. Omwonenden uitten hun zorgen bijvoorbeeld over de verwachte geluidsoverlast doordat de weg dichterbij komt. Enkele indieners van zienswijzen hebben alternatieve voorstellen gedaan voor het tracé.

Voorbereiding voorkeursalternatief

De projectorganisatie, die gezamenlijk door Rijkswaterstaat en de provincie is opgezet, bestudeert de zienswijzen en weegt ze af voordat het uiteindelijke voorkeursalternatief wordt vastgelegd. De belanghebbenden die ingesproken hebben ontvangen na de zomervakantie een reactie via de zogeheten Nota van Antwoord. Naar verwachting wordt het voorkeursalternatief in 2017 vastgesteld.  

Verbetering bereikbaarheid

Met de verdubbeling van de N33 wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd en wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Noordoost-Groningen.