Ruim twee ton voor wonen, werk, spelen en leefbaarheid

Verschillende projecten krijgen in totaal bijna 222.000 euro subsidie uit een leefbaarheidsbudget, bedoeld voor de krimpgebieden. Zo gaat er 35.000 euro naar een nieuwe methode om werkgelegenheid te creëren in de Eemsdelta. De gemeenten zetten samen met scholen en bedrijven leerwerkketens op om de kans op werk in de bouw, de zorg, het toerisme en de ICT blijvend te vergroten.

Verschillende projecten krijgen in totaal bijna 222.000 euro subsidie uit een leefbaarheidsbudget, bedoeld voor de krimpgebieden. Zo gaat er 35.000 euro naar een nieuwe methode om werkgelegenheid te creëren in de Eemsdelta. De gemeenten zetten samen met scholen en bedrijven leerwerkketens op om de kans op werk in de bouw, de zorg, het toerisme en de ICT blijvend te vergroten.

Overige projecten

Het overige geld gaat naar vier andere leefbaarheidsprojecten:

  • In Uithuizen krijgt de stichting Gewoon Bijzonder bijna 40.000 euro voor de inrichting van een voormalig gymlokaal voor fysio- en muziektherapie en om kinderen veilig te laten spelen.
  • Het bewonersinitiatief Stichting Ulrum 2034 krijgt 20.000 euro om een aanpak te ontwikkelen voor toekomstige leegstand in het dorp. Door sloop, herverkaveling en herbestemming op basis van de dorpsverhalen willen de bewoners samen met onder meer de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool een methode ontwikkelen om hun dorp mooi en leefbaar te houden die ook voor andere dorpen bruikbaar is.
  • De vereniging Dorpsbelangen Stedum krijgt bijna 13.000 euro subsidie om te onderzoeken hoe het dorpsplein sfeervol kan worden ingericht en worden verbonden met het Stedumer bos.
  • De gemeente Appingedam krijgt 4.000 euro om te kijken of het mogelijk is of de bevolking samen met Woonstichting Groninger Huis en onder andere studenten van Academie Minerva, leegstaande panden kan inrichten als atelier en woonruimte.

Leefbaarheid krimpgebieden

Via de Reserve leefbaarheid krimpgebieden stelt de provincie van 2011 tot en met 2020 jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in de krimpgebieden. Dit gebied bestaat uit de gemeente De Marne en de regio's Eemsdelta (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en Oost-Groningen. Het gaat om vraagstukken op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaal-economische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen.