Ruim een ton voor behoud van zeldzame vlinder

Staatsbosbeheer krijgt ruim een ton subsidie van de provincie Groningen voor het herstel van zogeheten 'schraal grasland' in het Westerkwartier. Schraal grasland is een stuk grond met weinig voedingsstoffen, waarop speciale grassoorten groeien, die vlinders aantrekken. Het herstel van het grasland moet ervoor zorgen dat er meer bloemen gaan groeien. Dit is goed voor de vlinders, zoals de zilveren maan.

Biodiversiteit

Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat steeds meer diersoorten verdwijnen en dat de biodiversiteit onder druk staat. Met de subsidie van de provincie wordt geprobeerd de biodiversiteit in het Westerkwartier te verbeteren en te voorkomen dat bepaalde bedreigde diersoorten verdwijnen.

Zilveren maan

In 2017 werd in de Polder de Kale Weg, een natuurgebied van Staatsbosbeheer, een zilveren maan gevonden. Dat is een heel zeldzame vlinder, die al tientallen jaren niet meer in Groningen voorkomt. De vlinder verblijft bij voorkeur in een voedselarm grasland met veel bloemen, een type natuur dat niet veel voorkomt in Nederland. Doordat dit natuurtype verdwijnt, komen er ook minder vlinders voor.

Herstel leefgebied

Op verschillende locaties in de provincie herstelt Staatsbosbeheer schraal grasland, zoals langs de Jilt Dijksreed en langs de A7 bij Marum. De voedselrijke toplaag wordt afgegraven en de waterstand wordt deels verhoogd. Ook gaat Staatsbosbeheer het gebied op een andere manier beheren, waardoor het leefgebied herstelt. Door gevarieerder te maaien groeien er langere tijd meer bloemen in het grasland en verbetert het leefgebied voor vlinders, wilde bijen, sprinkhanen, vogels en bijzondere planten.