Ruim een halve ton voor betere ouderenzorg in Westeremden en 't Zandt

Met een bijdrage van € 20.000 van de provincie geeft de Stichting Ons Dorpshuis uit Westeremden het dorpshuis letterlijk een huiskamer. Niet alleen bedoeld om vereenzaming tegen te gaan, maar ook om van daaruit de zorg voor ouderen toegankelijker te maken. Daarnaast draagt de provincie ruim € 30.000 bij aan het experiment Landgoed de Camping, een sociaal dorpsbedrijf op de voormalige voetbalvelden van VV 't Zandt.

ouderenzorg

Huiskamer

In Westeremden hebben de inwoners een plan gemaakt om het dorpshuis te verbouwen en daarmee toekomstbestendig te maken. Het plan moet helpen vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de 'huiskamer', een plek waar ouderen en andere inwoners elkaar kunnen ontmoeten om samen eten, een te praatje maken, of een oogje in het zeil houden. Tegelijkertijd biedt het ruimte aan zorgprofessionals om voorlichting te geven over zorg en ouderdom. De drempel om zorgvragen uit te wisselen wordt hiermee verlaagd. Voor de mensen in Westeremden wordt het hiermee mogelijk op een prettiger manier langer zelfstandig te wonen.

Experiment Landgoed de Camping

Met het Experiment Landgoed de Camping (LdC) vormen de inwoners van het dorp de voetbalvelden van VV 't Zandt om tot een sociale onderneming met diverse functies. Voor de groeiende groep ouderen in 't Zandt, voor wie het steeds lastiger wordt zelfstandig te blijven wonen, wordt er op de LdC informele zorg aangeboden. En hulp voor bijvoorbeeld vervoer, of onderhoud van de tuin. Verder is LdC een ontmoetingsplek om vereenzaming tegen te gaan. Ook zijn er plannen voor de bouw van vijf zorgwoningen.

Jongeren

Op LdC is inmiddels een camping, dorpswinkel, werkplaats en werk-leerbedrijf voor jongeren van het Noorderpoortcollege. Het gaat hier om jongeren die dreigen uit te vallen. Zij gaan 's ochtends naar school en 's middags werken ze op de camping. Dit leidt er nu al toe dat jongeren toch terug kunnen naar school. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op LdC.

Bewonersinitiatieven

De subsidiebijdragen komen uit de regeling 'Bewonersinitiatieven Zorg', bedoeld om de kloof die de afgelopen jaren ontstaan is tussen de formele en informele zorg, te dichten. Tot eind dit jaar kunnen Groningers subsidie aanvragen om de zorg voor elkaar beter te organiseren.