Ruim 6,2 miljoen euro voor innovatie Groninger bedrijfsleven

De provincie Groningen is op zoek naar ondernemers met vernieuwende ideeën op het gebied van Healthy Ageing, Biobased Economy of Energie. Ondernemers kunnen voor kleinschalige samenwerkingsprojecten een beroep doen op het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het actieprogramma loopt tot en met 2017.

De provincie Groningen is op zoek naar ondernemers met vernieuwende ideeën op het gebied van Healthy Ageing, Biobased Economy of energie. Ondernemers kunnen voor kleinschalige samenwerkingsprojecten een beroep doen op het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het actieprogramma loopt tot en met 2017.

Subsidiemogelijkheden

In het IAG staan vier thema's centraal:

  • Healthy Ageing, waaronder medische technologie en het zelf kunnen meten van je gezondheid;
  • Energie, waaronder duurzame vormen van energie;
  • Bio-economie waaronder duurzame innovatieve voedselsystemen;
  • Transsectorale Innovatie, waarbij het gaat het om structuurversterking van het midden- en kleinbedrijf.

De subsidiebijdrage voor een project is maximaal 50 procent van de totale projectkosten, een bedrag van minimaal 50.000 euro en maximaal 150.000 euro per project.

Innovatiekracht Groningen

Vernieuwing is een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart. Met het Innovatief Actieprogramma Groningen willen wij een bijdrage leveren aan een sterkere economie en grotere innovatiekracht van Groningen. Wij investeren zelf 2,7 miljoen in het IAG. 3,5 miljoen euro komt van het Rijk en wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland beschikbaar gesteld.

Kijk voor meer informatie over het IAG4 in ons loket. Hier vindt u ook de subsidievoorwaarden.