Ruim 5 ton voor scholing en stages

De provincie Groningen stelt vanaf 1 maart twee nieuwe
subsidieregelingen open voor ondernemers. Het geld hiervoor komt uit het Coronafonds. Het gaat om de subsidieregeling arbeidsmarktscholing en de subsidieregeling stageplaatsen. Met deze regelingen wordt de arbeidsmarkt versterkt en krijgen werkgevers en werknemers meer kennis. Ook komen er meer stageplekken. 

Arbeidsmarktscholing

De subsidieregeling scholing is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of
organisaties die ondanks de coronacrisis willen investeren in scholing en van hun medewerkers. Door scholing te stimuleren verbetert de Groningse arbeidsmarkt. 

Stageplaatsen

De subsidieregeling stageplaatsen stimuleert ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties om een veilige stageplaats aan te bieden aan leerlingen en studenten. Door de coronacrisis konden veel studenten het afgelopen jaar moeilijk een stageplaats te vinden of moesten zij voortijdig met hun stage ophouden. Mogelijke aanbieders van stages boden vaak geen stages aan omdat ze andere prioriteiten hadden of omdat dit door de coronamaatregelen niet mogelijk was. 

Aanvragen en contact

Ondernemers kunnen beide subsidies vanaf 1 maart aanvragen via het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is €270.000 beschikbaar voor arbeidsmarktscholing en € 270.000 voor stageplaatsen.