Ruim 3 ton voor projecten die zorg en voorzieningen versterken

Vier projecten die zorg en voorzieningen in Groningen versterken krijgen ruim € 323.000 subsidie van de provincie. Er gaat geld naar wijkvoorziening 'bij Van Houten' in de Oosterparkwijk in Groningen, Dorpshuis Jonkersvaart, het UMCG en Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten. De bijdragen komen uit de provinciale subsidieregeling 'Zorg en voorzieningen'.

Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten

De projecten 

De vier organisaties krijgen subsidie voor de volgende projecten:

  • Wijkvoorziening 'bij Van Houten', Oosterparkwijk Groningen, voor een haalbaarheidsonderzoek naar een wijkvoorziening met integratie van zorg en andere activiteiten (€ 23.100);
  • Dorpshuis Jonkersvaart, voor het opzetten van een multifunctioneel dorpshuis voor activiteiten rondom zorg, welzijn en cultuur (€ 150.000);
  • UMCG, voor de ontwikkeling en invoering van een innovatieve app om geelzucht in een vroeg stadium te voorkomen (€ 75.000);
  • Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten, voor de uitvoering van het vernieuwende zorgproject 'Verbindend, Vernieuwend Oldambt', gericht op een betere gezondheid, minder kosten en betere werkomstandigheden van de medewerkers (€ 75.000).

Over de subsidieregeling 

Met de subsidieregeling 'Zorg en voorzieningen' wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw, waar ook zorg een onderdeel van is, komen in aanmerking voor subsidie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een huisartsenpraktijk of buurtcentrum. Ook plannen om de zorg te verbeteren kunnen subsidie krijgen.