Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

In de eerste helft van 2021 kregen 19 eigenaren (PDF PDF-bestand, 110 KB) van rijksmonumenten subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand. In sommige gevallen ontving de eigenaar ook een bijdrage om het monument een nieuwe bestemming te geven of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal verstrekten we ruim € 3 miljoen aan subsidies.

Hotel Neptunus Ulrum

Het voormalig hotel Neptunus in Ulrum is een van de projecten die subsidie heeft gekregen. Het voormalig hotel wordt gerestaureerd en ingericht als toeristisch verblijf waar bezoekers kunnen eten, overnachten en streekproducten kunnen kopen. De eigenaren van het hotel willen hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. 

Kalkoven Appingedam

Ook de kalkoven in Appingedam krijgt een bijdrage van ons voor restauratie en herbestemming. Het is de enige kalkoven in onze provincie die nog in de originele staat verkeert. De oven wordt helemaal gerestaureerd en krijgt daarna een nieuwe functie als museum en toeristische locatie. 

Verschillende rondes

De subsidie van de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (GRRG) wordt in verschillende rondes uitgekeerd. Voor de eerste ronde kwamen 45 aanvragen binnen. Omdat er meer aanvragen binnenkwamen dan er budget was, moest er een keuze gemaakt worden. Eind 2021 wordt de tweede ronde van de regeling opengesteld.  

Toekenningen

De toegekende subsidies van deze ronde gaan vooral naar eigenaren van (woon)boerderijen en woonhuizen in aardbevingsgemeenten. Ook gaat er subsidie naar de werkzaamheden aan een kerk, molen, gymlokaal, verzorgingstehuis en flatwoning. 

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie en is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen.

Bekijk de lijst met de rijksmonumenten (PDF PDF-bestand, 110 KB) waaraan subsidie is toegekend.